Up ขอแสดงความยินดีกับ อธิการประภาส ศรีเจิรญ Slideshow
ขอแสดงความยินดีกับ อธิการประภาส ศรีเจิรญ
รับโล่เกียรติยศ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่มีจิตอาสาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสมอมา
โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถานศึกษาพอเพียง เป็นผู้มอบ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

DSC_1960
DSC_1957
DSC_1900
DSC_1904
DSC_1912
DSC_1927
DSC_1966
DSC_1970
DSC_1980
DSC_1982
DSC_1986
DSC_1987
DSC_1989
DSC_1990
DSC_1996
DSC_1998
DSC_2000
DSC_2005
DSC_2020
DSC_2024
DSC_2034
DSC_2041
DSC_2045
DSC_2054
DSC_2061
DSC_2065
DSC_2077
DSC_2079
DSC_2102
DSC_2109
DSC_2125
DSC_2132
DSC_2140
DSC_2264
DSC_2320
DSC_1872
IMG_7513
IMG_7514
IMG_7516
IMG_7518
IMG_7519
IMG_7520
IMG_7524
IMG_7526
IMG_7534
IMG_7544
IMG_7546
IMG_7549
IMG_7553
IMG_7555
IMG_7559
IMG_7561
IMG_7567
IMG_7571
IMG_7580
IMG_7581
IMG_7582
IMG_7585
IMG_7588
IMG_7594
IMG_7597
IMG_7600
IMG_7509
IMG_7512
IMG_7601
IMG_7608
IMG_7612
IMG_7617
IMG_7619
IMG_7624
IMG_7625
IMG_7628
IMG_7629
IMG_7633
IMG_7637
IMG_7638
IMG_7644
IMG_7647
IMG_7649
IMG_7650
IMG_7653
IMG_7661
IMG_7664
IMG_7666
IMG_7672
IMG_7673
IMG_7674
IMG_7678
IMG_7681
IMG_7688
IMG_7690
IMG_7697
IMG_7698
IMG_7701
IMG_7702
IMG_7707
IMG_7708
IMG_7716
IMG_7718
IMG_7726
IMG_7735
IMG_7738
IMG_7739
IMG_7753
IMG_7754
IMG_7755
IMG_7507

Total images: 107 | Last update: 12/24/12 5:06 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help