ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและรายวิชาคอมพิวเตอร์

ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ วันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ *รางวัลเหรียญทอง การตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖
๑. น.ส.ปวีณา กะทิศาสตร์ ม.๔/๔
๒. น.ส.ชาลิสา พลวรรณะ ม.๔/๔
ครูผู้ฝึกสอน ม.เพียงดาว อุสุมสารเสวี
*รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาด ม.๑-๓ การจัดสวนถาดแบบชื้น
๑. เด็กหญิงชลกาญจน์ มั่งมี ม.๒/๘
๒. เด็กหญิงพรชนกศรณ์ ธีรนิพัทธ์ ม.๒/๘
๓. เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์ บุญฮวด ม.๒/๘
ครูผู้ฝึกสอน ม.ขนิษฐา โพธิสาร
*รางวัล เหรียญเงิน การสร้างเกมส์สร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖
๑. นายจีรวัฒน์ กรมแสง ม.๕/๑
๒. นายศิรวัฒน์ มาปาละ ม.๕/๑
ครูผู้ฝึกสอน ม.โชคชัย ตันเจริญ
รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓
๑. เด็กหญิงเพียงขวัญ หาญณรงค์ ม.๓/๑
๒. เด็กหญิงชาลิสา ธนันชัย ม.๓/๗
ครูผู้ฝึกสอน ม.คมณัษฐ์ แซ่เฮ้ง
รางวัล เหรียญทองแดง การสร้าง Web Application
๑. นางสาวธัญชนก นพพันธ์ ม.๕/๑
๒. นายศักดิโชติ หาญเรืองเดช ม.๕/๑
ครูผู้ฝึกสอน ม.โชคชัย ตันเจริญ

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (110.171.21.*) [ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08:47 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th