ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม
ในรายการ Thailand GreenMech Contest 2022
โดยประยุกต์ใช้หลักการทาง STEAM สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ปัญหา หัวข้อ
“การออกแบบระบบขนส่งสินค้า” จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (110.171.21.*) [ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08:46 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th