Up พิธีวางพวงมาลานักบุญยอห์น เดอ ลาซาล ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล และองค์อุปถัมภ์ ของครูคาทอลิกทั่วโลก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มกราคม 2561 Slideshow

IMG_3903
IMG_3911
IMG_3912
IMG_3913
IMG_3916
IMG_3918
IMG_3920
IMG_3926
IMG_3927
IMG_3929
IMG_3931
IMG_3934
IMG_3936
IMG_3938
IMG_3939
IMG_3940
IMG_3956
IMG_3960
IMG_3962
IMG_3964
IMG_3968
IMG_3969
IMG_3971
IMG_3976
IMG_3977
IMG_3981
IMG_3985
IMG_3989
IMG_3994
IMG_3999
IMG_4002
IMG_4004
IMG_4010
IMG_4022
IMG_4027
IMG_4031
IMG_4032
IMG_4037
IMG_4039
IMG_4041
IMG_4045
IMG_4051
IMG_4053
IMG_4055
IMG_4059
IMG_4064
IMG_4068
IMG_4072
IMG_4078
IMG_4083
IMG_4087
IMG_4090
IMG_4099
IMG_4103
IMG_4105
IMG_4109
IMG_4112
IMG_4118
IMG_4123
IMG_4129
IMG_4133
IMG_4137
IMG_4149
IMG_4167
IMG_5356
IMG_5382

Total images: 66 | Last update: 1/15/18 4:39 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help