Up โรงเรียนลาซาลร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ Slideshow

IMG_5404
IMG_5405
IMG_5406
IMG_5407
IMG_5408
IMG_5409
IMG_5410
IMG_5411
IMG_5412
IMG_5413
IMG_5414
IMG_5415
IMG_5416
IMG_5420
IMG_5422
IMG_5424
IMG_5426
IMG_5427
IMG_5428
IMG_5429
IMG_5430
IMG_5431
IMG_5432
IMG_5433
IMG_5434
IMG_5436
IMG_5437
IMG_5438
IMG_5439
IMG_5440
IMG_5443
IMG_5444
IMG_5445
IMG_5446
IMG_5447
IMG_5449
IMG_5450
IMG_5451
IMG_5452
IMG_5453
IMG_5454
IMG_5455
IMG_5456
IMG_5457
IMG_5458
IMG_5459
IMG_5460
IMG_5462
IMG_5464
IMG_5465
IMG_5466
IMG_5467
IMG_5469
IMG_5470
IMG_5471
IMG_5473
IMG_5474
IMG_5475
IMG_5476
IMG_5477
IMG_5478
IMG_5479
IMG_5480
IMG_5482
IMG_5483
IMG_5484
IMG_5485
IMG_5486
IMG_5487
IMG_5490
IMG_5491
IMG_5493
IMG_5494
IMG_5495
IMG_5496
IMG_5497
IMG_5498
IMG_5503
IMG_5505
IMG_5506
IMG_5508
IMG_5513
IMG_5514
IMG_5515
IMG_5517
IMG_5518
IMG_5519
IMG_5520
IMG_5521
IMG_5523
IMG_5524
IMG_5525
IMG_5526
IMG_5527
IMG_5528
IMG_5529
IMG_5530
IMG_5531
IMG_5532
IMG_5533
IMG_5534
IMG_5536
IMG_5546
IMG_5550
IMG_5551
IMG_5552
IMG_5553
IMG_5554
IMG_5556
IMG_5564
IMG_5569
IMG_5573
IMG_5575
IMG_5578
IMG_5581
IMG_5583
IMG_5584
IMG_5590
IMG_5591
IMG_5594
IMG_5595
IMG_5596
IMG_5597
IMG_5599
IMG_5600
IMG_5603
IMG_5610
IMG_5612
IMG_5616
IMG_5632
IMG_5633
IMG_5634
IMG_5635
IMG_5636
IMG_5639
IMG_5640
IMG_5641
IMG_5642
IMG_5644
IMG_5645
IMG_5646
IMG_5648
IMG_5650
IMG_5651
IMG_5652
IMG_5653
IMG_5655
IMG_5656
IMG_5657
IMG_5659
IMG_5662
IMG_5663
IMG_5664
IMG_5665
IMG_5666
IMG_5667
IMG_5668
IMG_5669
IMG_5677
IMG_5680
IMG_5681
IMG_5682
IMG_5683
IMG_5685
IMG_5687
IMG_5691
IMG_5692
IMG_5693
IMG_5694
IMG_5698
IMG_5701
IMG_5705
IMG_5707
IMG_5710
IMG_5726
IMG_5727
IMG_5731
IMG_5733
IMG_5735
IMG_5738
IMG_5739
IMG_5740

Total images: 182 | Last update: 4/16/15 8:18 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help