Up โรงเรียนลาซาลจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีล้างบาป-รับศีลมหาสนิทครั้งแรก-มิสซา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ Slideshow

IMG_5884
IMG_5886
IMG_5887
IMG_5889
IMG_5891
IMG_5894
IMG_5895
IMG_5896
IMG_5899
IMG_5900
IMG_5902
IMG_5903
IMG_5904
IMG_5906
IMG_5907
IMG_5909
IMG_5911
IMG_5912
IMG_5913
IMG_5914
IMG_5915
IMG_5916
IMG_5917
IMG_5918
IMG_5919
IMG_5920
IMG_5921
IMG_5922
IMG_5923
IMG_5924
IMG_5925
IMG_5927
IMG_5928
IMG_5929
IMG_5930
IMG_5936
IMG_5946
IMG_5947
IMG_5948
IMG_5950
IMG_5951
IMG_5952
IMG_5953
IMG_5954
IMG_5955
IMG_5956
IMG_5958
IMG_5959
IMG_5960
IMG_5961
IMG_5962
IMG_5963
IMG_5965
IMG_5966
IMG_5967
IMG_5968
IMG_5970
IMG_5972
IMG_5973
IMG_5974
IMG_5975
IMG_5976
IMG_5977
IMG_5978
IMG_5979
IMG_5980
IMG_5981
IMG_5984
IMG_5986
IMG_5987
IMG_5988
IMG_5989
IMG_5992
IMG_5993
IMG_5994
IMG_5995
IMG_5996
IMG_5997
IMG_5999
IMG_6000
IMG_6001
IMG_6002
IMG_6003
IMG_6004
IMG_6005
IMG_6006
IMG_6008
IMG_6009
IMG_6010
IMG_6012
IMG_6013
IMG_6014
IMG_6017
IMG_6019
IMG_6021
IMG_6022
IMG_6024
IMG_6028
IMG_6029
IMG_6030
IMG_6031
IMG_6033
IMG_6034
IMG_6035
IMG_6036
IMG_6038
IMG_6039
IMG_6040
IMG_6041
IMG_6042
IMG_6044
IMG_6049
IMG_6052
IMG_6053
IMG_6054
IMG_6055
IMG_6056
IMG_6059
IMG_6060
IMG_6061
IMG_6062
IMG_6063
IMG_6064
IMG_6065
IMG_6066
IMG_6067
IMG_6068
IMG_6070
IMG_6070-1 (1)
IMG_6070-1 (2)
IMG_6070-1 (3)
IMG_6070-1 (4)
IMG_6070-1 (5)
IMG_6070-1 (6)
IMG_6070-1 (7)
IMG_6070-1 (8)
IMG_6070-1 (9)
IMG_6071
IMG_6072
IMG_6073
IMG_6074
IMG_6075
IMG_6076
IMG_6077
IMG_6078
IMG_6079
IMG_6080
IMG_6082
IMG_6083
IMG_6084
IMG_6085
IMG_6086
IMG_6087
IMG_6088
IMG_6090
IMG_6091
IMG_6092
IMG_6093
IMG_6095
IMG_6096
IMG_6097
IMG_6098
IMG_6099
IMG_6101
IMG_6109
IMG_6111
IMG_6112
IMG_6118
IMG_6120
IMG_6122
IMG_6123
IMG_6124
IMG_6125
IMG_6126
IMG_6127
IMG_6129
IMG_6132
IMG_6133
IMG_6134
IMG_6136
IMG_6138
IMG_6139
IMG_6140
IMG_6141
IMG_6142
IMG_6146
IMG_6148
IMG_6149
IMG_6150
IMG_6152
IMG_6154
IMG_6155
IMG_6156
IMG_6158
IMG_6166
IMG_9701
IMG_9703
IMG_9746
IMG_7388
IMG_7389
IMG_7390
IMG_7391
IMG_7392
IMG_7395
IMG_7398
IMG_7402
IMG_7404
IMG_7407
IMG_7409
IMG_7412
IMG_7416
IMG_7417
IMG_7418
IMG_7424
IMG_7429
IMG_7430
IMG_7431
IMG_7432
IMG_7434
IMG_7435
IMG_7437
IMG_7438
IMG_7439
IMG_7441
IMG_7442
IMG_7444
IMG_7445
IMG_7446
IMG_7447
IMG_7449
IMG_7450
IMG_7453
IMG_7454
IMG_7455
IMG_7459
IMG_7469
IMG_7470
IMG_7471
IMG_7472
IMG_7475
IMG_7476
IMG_7478
IMG_7489
IMG_7499
IMG_7501
IMG_7503
IMG_7505
IMG_7507
IMG_7509
IMG_7511
IMG_7514
IMG_7515
IMG_7517
IMG_7519
IMG_7522
IMG_7526
IMG_7527
IMG_7528
IMG_7531
IMG_7532
IMG_7533
IMG_7537
IMG_7538
IMG_7540
IMG_7541
IMG_7542
IMG_7543

Total images: 267 | Last update: 1/14/15 5:08 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help