Up คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนลาซาล วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ Slideshow

IMG_1684
IMG_1692
IMG_1695
IMG_1696
IMG_1698
IMG_1699
IMG_1702
IMG_1703
IMG_1704
IMG_1707
IMG_1709
IMG_1712
IMG_1713
IMG_1715
IMG_1717
IMG_1718
IMG_1722
IMG_1727
IMG_1728
IMG_1729
IMG_1730
IMG_1732
IMG_1733
IMG_1734
IMG_1737
IMG_1739
IMG_1740
IMG_1742
IMG_1744
IMG_1747
IMG_1748
IMG_1749
IMG_1750
IMG_1751
IMG_1754
IMG_1756
IMG_1757
IMG_1758
IMG_1759
IMG_1760
IMG_1762
IMG_1763
IMG_1764
IMG_1765
IMG_1766
IMG_1767
IMG_1775
IMG_1778
IMG_1779
IMG_1784
IMG_1785
IMG_1788
IMG_1791
IMG_1793
IMG_1795
IMG_1798
IMG_1800
IMG_1801
IMG_1802
IMG_1803
IMG_1804
IMG_1805
IMG_1806
IMG_1809
IMG_1811
IMG_1814
IMG_1818
IMG_1819
IMG_1821
IMG_1824
IMG_1826
IMG_1828
IMG_1829
IMG_1830
IMG_1831
IMG_1832
IMG_1834
IMG_1836
IMG_1838
IMG_1841
IMG_1846
IMG_1847
IMG_1850
IMG_1852
IMG_1853
IMG_1854
IMG_1856
IMG_1857
IMG_1860
IMG_1861
IMG_1862
IMG_1864

Total images: 92 | Last update: 1/14/15 5:10 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help