Up คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ Slideshow
ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีไทย สวนสามพราน จ.นครปฐม
โดยมีภราดาประภาส ศรีเจริญ กล่าวให้โอวาท
ให้แก่นักเรียนก่อนเดินทางในครั้งนี้
นักเรียนได้เข้าชมและร่วมกิจกรรมที่ได้ความรู้และสามารถนำทักษะ
มาใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น การเข้าชมการทอผ้าสายไหม
วาดร่ม,ดนตรีนาฏศิลป์ไทย,จักสาน,เครื่องปั้นดินเผา,ครัวไทยโบราณ,
ร้อยมาลัยและแกะสลัก,การทำนาปลูกข้าว,รำกระทบไม้,สมุนไพรไทย,ศิลปะการต่อสู้แบบโบราณ,ชุดไทยโบราณ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
IMG_1805
IMG_1806
IMG_1809
IMG_1811
IMG_1815
IMG_1816
IMG_1817
IMG_1818
IMG_1819
IMG_1820
IMG_1821
IMG_1823
IMG_1824
IMG_1827
IMG_1828
IMG_1829
IMG_1830
IMG_1832
IMG_1833
IMG_1834
IMG_1835
IMG_1837
IMG_1839
IMG_1840
IMG_1842
IMG_1844
IMG_1846
IMG_1847
IMG_1851
IMG_1853
IMG_1855
IMG_1856
IMG_1858
IMG_1859
IMG_1860
IMG_1861
IMG_1862
IMG_1863
IMG_1865
IMG_1866
IMG_1867
IMG_1869
IMG_1872
IMG_1874
IMG_1875
IMG_1882
IMG_1883
IMG_1884
IMG_1885
IMG_1886
IMG_1888
IMG_1900
IMG_1902
IMG_1903
IMG_1904
IMG_1907
IMG_1908
IMG_1910
IMG_1911
IMG_1912
IMG_1914
IMG_1917
IMG_1918
IMG_1919
IMG_1926
IMG_1928
IMG_1929
IMG_1930
IMG_1933
IMG_1934
IMG_1938
IMG_1943
IMG_1945
IMG_1949
IMG_1950
IMG_1955
IMG_1958
IMG_1961
IMG_1963
IMG_1965
IMG_1967
IMG_1968
IMG_1972
IMG_1977
IMG_1980
IMG_1981
IMG_1982
IMG_1989
IMG_1991
IMG_1996
IMG_1997
IMG_2001
IMG_2002
IMG_2003
IMG_2011
IMG_2012
IMG_2013
IMG_2015
IMG_2024
IMG_2026
IMG_2028
IMG_2030
IMG_2031
IMG_2032
IMG_2033
IMG_2034
IMG_2036
IMG_2037
IMG_2038
IMG_2039
IMG_2043
IMG_2044
IMG_2045
IMG_2047
IMG_2051
IMG_2052
IMG_2054
IMG_2056
IMG_2057
IMG_2058
IMG_2059

Total images: 121 | Last update: 1/27/14 7:49 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help