Up นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา Slideshow

IMG_2723
IMG_2724
IMG_2725
IMG_2732
IMG_2742
IMG_2743
IMG_2744
IMG_2746
IMG_2747
IMG_2751
IMG_2752
IMG_2753
IMG_2754
IMG_2756
IMG_2757
IMG_2758
IMG_2759
IMG_2762
IMG_2764
IMG_2766
IMG_2768
IMG_2771
IMG_2772
IMG_2773
IMG_2774
IMG_2775
IMG_2776
IMG_2777
IMG_2779
IMG_2782
IMG_2783
IMG_2785
IMG_2786
IMG_2790
IMG_2792
IMG_2793
IMG_2794
IMG_2795
IMG_2801
IMG_2802
IMG_2803
IMG_2804
IMG_2809
IMG_2813
IMG_2814
IMG_2816
IMG_2817
IMG_2818
IMG_2819
IMG_2821
IMG_2822
IMG_2823
IMG_2825
IMG_2826
IMG_2832
IMG_2834
IMG_2835
IMG_2836
IMG_2837
IMG_2843
IMG_2864
IMG_2866
IMG_2868
IMG_2869
IMG_2873
IMG_2874
IMG_2875
IMG_2879
IMG_2880
IMG_2883
IMG_2884
IMG_2887
IMG_2889
IMG_2890
IMG_2891
IMG_2894
IMG_2895
IMG_2896
IMG_2900
IMG_2904
IMG_2905
IMG_2906
IMG_2907
IMG_2910
IMG_2929
IMG_2722

Total images: 86 | Last update: 12/21/12 7:57 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help