Up นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Slideshow

IMG_2325
IMG_2327
IMG_2328
IMG_2329
IMG_2332
IMG_2334
IMG_2335
IMG_2336
IMG_2337
IMG_2338
IMG_2340
IMG_2344
IMG_2345
IMG_2348
IMG_2349
IMG_2351
IMG_2356
IMG_2358
IMG_2360
IMG_2363
IMG_2365
IMG_2367
IMG_2368
IMG_2369
IMG_2370
IMG_2371
IMG_2372
IMG_2373
IMG_2377
IMG_2378
IMG_2380
IMG_2381
IMG_2382
IMG_2387
IMG_2388
IMG_2389
IMG_2390
IMG_2393
IMG_2395
IMG_2396
IMG_2398
IMG_2399
IMG_2400
IMG_2401
IMG_2402
IMG_2406
IMG_2407
IMG_2408
IMG_2411
IMG_2412
IMG_2413
IMG_2426
IMG_2427
IMG_2429
IMG_2431
IMG_2433
IMG_2435
IMG_2439
IMG_2446
IMG_2447
IMG_2449
IMG_2451
IMG_2452
IMG_2453
IMG_2455
IMG_2456
IMG_2464
IMG_2465
IMG_2468
IMG_2469
IMG_2470
IMG_2471
IMG_2472
IMG_2473
IMG_2476
IMG_2477
IMG_2478
IMG_2479
IMG_2481
IMG_2483
IMG_2484
IMG_2486
IMG_2487
IMG_2488
IMG_2489
IMG_2491
IMG_2493
IMG_2494
IMG_2498
IMG_2499
IMG_2500
IMG_2501
IMG_2502
IMG_2519

Total images: 94 | Last update: 12/19/12 2:49 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help