Up วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๕ Slideshow
อธิการประภาส   ศรีเจริญ    เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
“การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ณ สำนักสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  
123
IMG_2579
IMG_2582
IMG_2584
IMG_2585
IMG_2587
IMG_2588
IMG_2590
IMG_2619
IMG_2624
IMG_2625
IMG_2627
IMG_2629
IMG_2642
IMG_2645
IMG_2646

Total images: 16 | Last update: 10/31/12 2:35 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help