Up คณะผู้บริหาร ครู ลาซาล เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประชาคมอาเซียนสู่การจัดการเรียนการสอน วันที่ 11 ตุลาคม 2555 Slideshow

02
03
04
05
06
07
08
IMG_0086
IMG_0099
IMG_0100
IMG_0101
IMG_0102
IMG_0103
IMG_0104
IMG_0106
IMG_0107
IMG_0108
IMG_0118
IMG_0121
IMG_0160
IMG_0163
IMG_0187
IMG_0680
IMG_0681
IMG_0682
IMG_0684
IMG_0685
IMG_0692
IMG_0695
IMG_0698
IMG_0699
IMG_0700
IMG_0701
IMG_0702
IMG_0703
IMG_0710
IMG_0711
IMG_0721
IMG_0722
IMG_0736
IMG_0742
IMG_0748
IMG_0756
IMG_0761
IMG_0764
IMG_0766
IMG_0767
IMG_0768
IMG_0769
IMG_0793
IMG_0796
IMG_0804
01

Total images: 53 | Last update: 10/12/12 7:35 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help