Up วันที่ 9-11 กันยายน 2555 Slideshow

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาล เข้าร่วมสาธิตจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ในงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียแปซิฟิกด้านไอซีที ในการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2555 ในหัวข้อ
"พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อนโยบายการศึกษา : การประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการศึกษา"
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานยูเนสโก จัด ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยมี
นางอิริโน โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  ธาราดำรงเวช รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงาน
โดยมี  ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายโรจนะ  กฤษเจริญ     รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMG_1359
IMG_1367
IMG_1377
IMG_1380
IMG_1382
IMG_1384
IMG_1389
IMG_1396
IMG_1400
IMG_1404
IMG_1406
IMG_1407
IMG_1411
IMG_1412
IMG_1415
IMG_1423
IMG_1426
IMG_1429
IMG_1441
IMG_1445
IMG_1446
IMG_1447
IMG_1449
IMG_1450
IMG_1451
IMG_1457
IMG_1459
IMG_1460
IMG_1462
IMG_1463
IMG_1470
IMG_1478
IMG_1485
IMG_1490
IMG_1495
IMG_1498
IMG_1500
IMG_1510
IMG_1511
IMG_1523
IMG_1541
IMG_1548
IMG_1550
IMG_1551
IMG_1554
IMG_1562
IMG_1595
IMG_1619
IMG_1620
IMG_1635
IMG_1636
IMG_1638
IMG_1639
IMG_1647
IMG_1655
IMG_1656
IMG_1657
IMG_1671
IMG_1677
IMG_1686
IMG_1689
IMG_1690
IMG_1694
IMG_1695
IMG_1696
IMG_1703
IMG_1705
IMG_1708
IMG_1710
IMG_1712
IMG_1728
IMG_1731
IMG_1736
IMG_1746
IMG_1756
IMG_1764
IMG_1768
IMG_1769
IMG_1770
IMG_1771
IMG_1773
IMG_1774
IMG_1775
IMG_1776
IMG_1778
IMG_1784
IMG_1786
IMG_1787
IMG_1788
IMG_1789
IMG_1790
IMG_1791
IMG_1792
IMG_1793
IMG_1795
IMG_1796
IMG_1797
IMG_1799
IMG_1800
IMG_1801
IMG_1804
IMG_1805
IMG_1806
IMG_1811
IMG_1812
IMG_1813
IMG_1815
IMG_1822
IMG_1823
IMG_1824
IMG_1833
IMG_1834
IMG_1838
IMG_1840
IMG_1843
IMG_1846
IMG_1847
IMG_1849
IMG_1852
IMG_1853
IMG_1856
IMG_1862
IMG_1863
IMG_1867
IMG_1872
IMG_1882
IMG_1887
IMG_1891
IMG_1896
01

Total images: 147 | Last update: 9/11/12 8:39 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help