Up วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Slideshow
การประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษาโรงเรียนเอกชน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ โรงเรียนลาซาล
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

IMG_4020
DSC02985
DSC02986
DSC02999
DSC03000
DSC03016
DSC03017
DSC03018
DSC03021
DSC03023
IMG_3958
IMG_3964
DSC03037
DSC03039
DSC03040
DSC03053
IMG_3973
IMG_3979
IMG_3983
IMG_3987
IMG_3989
IMG_3996
IMG_3997
IMG_4008
IMG_4012
IMG_4014
IMG_4018
IMG_4021
IMG_4026
IMG_4029
IMG_4033
IMG_4037
IMG_4040
IMG_4043
IMG_4073
IMG_4077
IMG_4078
IMG_4079
IMG_4080
IMG_4082
IMG_4083
IMG_4086
IMG_4095
IMG_4096
IMG_4097
IMG_4106
IMG_4114
IMG_4125
IMG_4135
IMG_4141
IMG_4147
IMG_4150
IMG_4151
IMG_4154
IMG_4156
IMG_4157
IMG_4158
IMG_4163
IMG_4168
IMG_4170
IMG_4174
IMG_4177
IMG_4178
IMG_4180
IMG_4182
IMG_4185
IMG_4186
IMG_4187
IMG_4193
IMG_4194
IMG_4195
IMG_4196
IMG_4198
IMG_4202
IMG_4205
IMG_4207
IMG_4208
IMG_4210
IMG_4211
IMG_4212
IMG_4214
IMG_4218
IMG_4221
IMG_4223
IMG_4225
IMG_4231
IMG_4234
IMG_4238
IMG_4240
IMG_4242
IMG_4249
IMG_4250
IMG_4252
IMG_4254
IMG_4258
IMG_4264

Total images: 96 | Last update: 8/18/12 8:13 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help