ผู้บริหาร-คณะครู เข้าร่วมศึกษาสารวันสันติภาพ ในหัวข้อ
"ให้การศึกษาเยาชนในเรื่องความยุติธรรมและสันติภาพ" และเสวนา "เีรียนด้วยความสุขแสวงหาสันติ ค้นพบตัวเอง รู้คิดสร้างสรรค์"
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ซ.นนทรี 14
(ซ.นาคสุวรรณ) ช่องนนทรี กรุงเทพฯ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2555

At first page Next page
IMG_5189
IMG_5148
IMG_5149
IMG_5150
IMG_5144
IMG_5152
 

IMG_5151
IMG_5145
IMG_5146
IMG_5157
IMG_5158
IMG_5160
 

IMG_5161
IMG_5162
IMG_5165
IMG_5167
IMG_5168
IMG_5169
 

IMG_5170
IMG_5171
IMG_5173
IMG_5174
IMG_5179
IMG_5181
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan