เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ตัวแทน
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ได้เข้าร่วมประกวดสร้างมิวสิควีดีโอเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม Flash 8 ในการแข่งขันทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ผลปรากฏว่า
ไดัรับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท และประกาศนียบัตร


 
ขอบคุณที่แวะมาเยื่ยมชม