เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ตัวแทน
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ได้เข้าร่วมประกวดสร้างมิวสิควีดีโอเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม Flash 8 ในการแข่งขันทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ผลปรากฏว่า
ทีม La Salle 1 (Matrix)
- นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า
- นายโกศิน สุมาลยาภรณ์
- นายชลิต สกุลมานิต
- นายภูจนา ปาลิยะวรรณ
- นางสาวอุษา แพร่จรรยา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


 
ขอบคุณที่แวะมาเยื่ยมชม